Thông tin

Ke toan Ky Duyen
(028) 3553 1830 // 0903 615 248 // 0945 94 94 39
Share on facebook

Có thể nộp thuế trong ngày nghỉ, ngày lễ


Ngày: 23/01/2015  |  Nguồn: Tuấn Đức - tienphong.vn


Bộ Tài chính đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, người nộp thuế hoặc đại lý thuế sẽ thực hiện nghĩa vụ thông qua các giao dịch điện tử bất cứ lúc nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.

Người nộp thuế có thể khai thuế điện tử trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của ngành thuế, bằng các phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai thuế hoặc thông qua tổ chức cung cấp giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Người nộp thuế, đại lý thuế sẽ trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác để nộp thuế qua một trong các hệ thống kể trên.


  

Dịch vụ kế toán-thuế

 • Báo cáo thuế tháng: Thuế GTGT
 • Báo cáo thuế TNDN quý, quyết toán thuế TNDN năm, thuế Môn Bài năm
 • Giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế
 • Thay doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT tháng, TNDN quý, quyết toán thuế TNDN năm, thuế Môn Bài năm

Thành lập doanh nghiệp

 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi ngành nghề, thay đổi đại diện pháp luật...
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Thành lập doanh nghiệp , công ty
 • Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân...

Dịch vụ Bảo hiểm xã hội

 • Đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu
 • Quản lý BHXH, BHYT...trọn gói hàng tháng
 • Dịch vụ bảo hiểm xã hội cho các vụ việc cụ thể
 • Tăng / giảm lao động trên phòng lao động