Dịch vụ
Share on facebook

Kính gửi quý khách hàng!

 1/Bạn có thu nhập cá nhân từ tiền lương, kinh doanh?

 - Hàng tháng, quý  bạn cần: Kê khai thuế thu nhập cá nhân

 - Hàng năm bạn cần: Kê khai quyết toán toàn bộ thu nhập của minh với cơ quan thuế

 2/Bạn chưa có MST thu nhập cá nhân? Cần đăng ký MST

 3/Bạn cần làm thủ tục đăng ký người thân để được giảm trừ thu nhập cá nhân?

 Bạn không có thời gian và không rành các thủ tục này?

 Hãy liên hệ với chúng tôi.

 CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP:

DỊCH VỤ KÊ KHAI – QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

1

 Làm hồ sơ đăng ký MST mới cho người lao động

50.000đ/người

(hoặc thỏa thuận khác)

2

 Làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

300.000đ

3

 Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý

300.000đ

4

 Quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân năm

(Thỏa thuận theo từng hồ sơ cụ thể)


quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen