Tin tức - Sự kiện
Share on facebook

Dịch vụ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm

Ngày: 08/11/2016  |  Nguồn:  Dịch vụ Kế toán Kỳ Duyên

Dịch vụ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm là gì? Tại sao các bạn cần chúng tôi?

Năm tài chính của doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 31/12. Các doanh nghiệp phải nộp báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính cho năm hoạt động của mình trong vòng 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Bạn đã có kế toán khai báo thuế hàng tháng, quý nhưng chưa có người làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm cho doanh nghiệp của bạn? 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm cũng như hoàn thiện sổ sách kế toán cho doanh nghiệp mình.

Các công việc chi tiết của dịch vụ làm sổ sách kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chínhdịch vụ làm quyết toán thuế năm cho doanh nghiệp:

  • Kiểm tra, rà soát, đối chiếu chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…) với báo cáo thuế hàng tháng - quý, điều chỉnh sai sót nếu có.
  • Sắp xếp, lập và hoàn thiện chứng từ khi làm sổ sách kế toán(sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và Báo cáo tài chính.
  • Chỉ ra những vấn đề về kế tóan, thuế và đưa ra các giải pháp tư vấn cần thiết. 
  • Cân đối lãi lỗ, tư vấn các vấn rủi ro về thuế cho doanh nghiệp
  • In sổ sách, chứng từ bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế có liên quan cho doạnh nghiệp.

Hãy liên hệ chúng tôi.

CÔNG TY TNHH KỲ DUYÊN

Địa chỉ: A10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08 3553 1830            Fax: 08 5445 1841

Website: www.ketoankyduyen.com
Email: ketoankyduyen@gmail.com
Hotline: 0903 615 248 - 0945 94 94 39quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen