Tin tức - Sự kiện
Share on facebook

Hướng dẫn lập Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế TNCN

Ngày: 10/11/2016

Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đối với, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Hãy gọi cho chúng tôi: Dịch vụ kế toán của bạn!

Lưu ý: Giờ làm việc:

08g - 16g Từ Thứ 2 đến Thứ 6

08g - 11g Thứ 7

Website: http://www.ketoankyduyen.com
Địa chỉ: A10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08 3553 1830            Fax: 08 5445 1841
Email: ketoankyduyen@gmail.com
quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen
quang cao ky duyen quang cao ky duyen